Will Sutherland

Will, hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi ước gì tôi nhận được một tấm thiệp từ bạn qua thư. Tôi ước gì chúng tôi nâng ly chúc mừng năm mới và nhảy múa trong bếp cùng nhau. Tôi rất biết ơn vì bạn đã giúp rất nhiều người trở thành anh hùng như bạn, nhưng tôi chắc chắn nhớ bạn và tôi sẽ luôn như vậy. Anh yêu em!

bằng cách

Tina Repass