Nhà tài trợ không xác định

Chúng tôi không biết tên của bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên và một phần của bạn sống mãi trong con gái của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã cho cơ hội thứ hai của cô ấy.

bằng cách

Lee và Mary Brantley Nalley