Trisha Kay Grote

Trish là một người phụ nữ tuyệt vời và là đồng nghiệp đáng kính, người luôn tốt bụng, hữu ích và vui vẻ khi ở bên. Cô ấy sẽ rất nhớ. Myra và Kurt

bằng cách

Thông tin nội bộ X quang