Tony Brown

Tony, Như với hầu hết mọi thứ bạn đã làm trong cuộc sống, quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng và mô của bạn khiến chúng tôi rất tự hào. Mặc dù bạn chắc chắn không bao giờ mong đợi trở thành một nhà tài trợ sớm như vậy, bạn đã đưa ra một quyết định vị tha để giúp người khác sống mặc dù cuộc sống của bạn đang bị cắt ngắn. Đây là kiểu thanh niên mà bạn đã từng và chúng tôi rất tự hào rằng bạn là con trai của chúng tôi. Từ ngữ không thể diễn tả chúng tôi nhớ bạn nhiều như thế nào và tất cả những điều chúng tôi sẽ bỏ lỡ khi làm với bạn, nhưng quyết định của bạn là cho phép các gia đình khác trải nghiệm những gì chúng tôi không thể. Chúng tôi không thể nghĩ ra một di sản tốt hơn để phản ánh cuộc sống của bạn. Yêu luôn luôn, mẹ và bố.

bằng cách

Jim và Jeannette Brown