Sue McInnes

Trong ký ức yêu thương của Sue. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười và tiếng cười của cô ấy. Cô ấy sẽ bị bỏ lỡ.

bằng cách

Karen, Robert, Dave, Grace