Steven A Hicks

Cha tôi đang rất cần một trái tim mới. Gần đây anh ấy đã được cấy ghép với một LVAD như một cầu nối để hy vọng đưa anh ấy vượt qua thời gian chờ đợi trong khi chúng tôi cầu nguyện cho món quà quý giá này. Gia đình, bạn bè và cộng đồng của chúng tôi đã hỗ trợ chúng tôi trong việc này nhiều hơn chúng tôi có thể tưởng tượng với những lời cầu nguyện, hỗ trợ và số tiền khó kiếm được của họ. Họ đã dạy tôi trở thành một người cho đi hào phóng hơn và tôi muốn hỗ trợ những người khác đang trên cùng một hành trình không chắc chắn này.

bằng cách

Alan Hicks