Steve Muenchow

"Để vinh danh và tưởng nhớ cha chúng tôi, Steve. Anh ấy là người được ghép thận hai lần, một người ủng hộ nhiệt tình cho sự nghiệp, một người chồng yêu thương và người cha tốt nhất. Chúng tôi yêu bạn và nhớ bạn mỗi ngày. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là vì BẠN."

bằng cách

Live.Love.Donate. Inc