Sophia Torrance

Em họ 8 tuổi Sophia của tôi đã chết thảm sau khi bị xe đâm. Cha mẹ cô đã đưa ra quyết định dũng cảm là hiến tặng nội tạng của cô. Với sự giúp đỡ của Donate Life America, họ đã làm được điều đó và bây giờ ba người trẻ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cảm ơn Sophia. Trong cái chết, bạn đã cung cấp sự sống. Sophia đã cứu sống.

bằng cách

Ryan Anderson