Simeon Crowther

Để tưởng nhớ Simeon Crowther. Tôi rất vui khi được làm việc chặt chẽ với anh ấy tại CSULB trong Thư viện. Ông là một người đàn ông tốt bụng, có niềm đam mê rõ ràng với lịch sử và sự trung thực. Anh ấy sẽ chân thành nhớ.

bằng cách

Heather Steele