Sebastian Lucas Churchill

Sebastian ~ Anh nhớ em yêu! Tôi biết ơn vì 4 năm tôi đã có với bạn, nhưng vẫn nhớ bạn mỗi ngày. Tôi hy vọng tôi làm cho bạn tự hào với cách tôi truyền bá nhận thức hiến tạng và các quỹ hỗ trợ đã giúp chúng tôi trong suốt hành trình chiến binh trái tim của bạn. Cho đến khi tôi gặp lại bạn! Yêu luôn, mẹ

bằng cách

Liz Churchill