Scott Fahs

Scott, bạn luôn sống cuộc sống của mình như người hiến tặng của bạn đang theo dõi. Bạn đảm bảo tôn vinh người hiến tặng đó và gia đình của người hiến tặng trong suốt 8 năm rưỡi cho đến khi u nguyên bào thần kinh đệm tiếp quản. Và hành động cuối cùng của bạn để tôn vinh người hiến tặng là hiến tặng toàn bộ cơ thể cho khoa học để những người khác có thể học hỏi từ bạn và người hiến tặng. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt hành trình của chúng tôi và đã quyên góp tiền cho Scott Big Heart Party! Và cảm ơn người hiến tặng và gia đình của người hiến tặng đã cho gia đình chúng tôi thêm 8 năm rưỡi nữa để Scott có thể nhìn thấy những đứa trẻ của chúng tôi lớn lên và tình yêu của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

bằng cách

Cindy Fahs