Ryan Moore

Để kỷ niệm một tâm hồn tuyệt vời, ngọt ngào, người đã sống cuộc sống theo cách tuyệt vời của riêng mình. Sự khôn ngoan của ông để hiến tặng nội tạng của mình cho phép di sản của ông tiếp tục và giúp đỡ nhiều người khác. Hãy yên nghỉ Ryan. Bạn được yêu thương.

bằng cách

Lynne Steinert