Richard Johnson

Để vinh danh người cha của chúng tôi, người có trái tim lớn nhất trên thế giới, chúng tôi có thể không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông nhưng ông sẽ sống mãi trong cuộc sống của những người mà ông đã có thể cứu nhờ hiến tạng và gia đình.

💙Chúng con nhớ bố rất nhiều và yêu bố đến tận mặt trăng 🌙

bằng cách

Cô gái