Người hiến tạng

Tôi biết ơn những người hiến tạng và gia đình của họ. Nếu không có họ, cuộc sống của Amy sẽ ngắn hơn nhiều. Cảm ơn bạn vì những năm tháng sống còn lại mà cô ấy đã được trao.

bằng cách

Trent Oestreich