Nhà tài trợ của tôi

Cảm ơn bạn vì món quà cuộc sống 11/11/2011. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ gia đình bạn, tất cả các bạn đều ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày. Chúa phù hộ cho tất cả các bạn. Mãi mãi biết ơn.

bằng cách

Mary Kay Grosskopf