Mollie Endler

Mollie Endler được gia đình và bạn bè yêu mến tha thiết. Sự giàu có về kiến thức, lòng tốt, lòng trắc ẩn, trực giác sáng tạo và trái tim dịu dàng của cô ấy sẽ bị bỏ lỡ bởi tất cả những gì biết cô ấy. Mong muốn của Mollie là trở thành một người hiến tạng, một minh chứng thực sự cho lòng trung thành yêu thương và kiên định của cô với nhân loại. Sự đóng góp này được thực hiện để vinh danh cô.

bằng cách

Sean Pruszkowski &; Lưới LLC