Michelle McBride

Để vinh danh mẹ tôi, người có trái tim lớn nhất trên thế giới 🤍, tình yêu và lòng tốt của bà bị bỏ lỡ sâu sắc nhưng sự kiên cường và sức mạnh của bà vẫn còn lại với gia đình. Trong khi tôi không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi luôn có thể cảm thấy cô ấy gần gũi với tôi. Nhớ em luôn 💚

bằng cách

Maggie McBride