Michael D. Tubbs

Tôi không thể tin rằng 8 năm đã trôi qua, 8 Giáng sinh, 8 sinh nhật, 8 năm mới... Kể từ khi chúng tôi nhìn thấy bạn, chạm vào bạn và cười với bạn. Nhớ em không dễ dàng hơn, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều. Bạn đã rất được yêu thương, một người cha, người anh và người con trai tuyệt vời. Bạn có thể ra đi, nhưng bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ bị lãng quên. Chúng tôi yêu bạn và nhớ bạn tha thiết.

bằng cách

Kathleen