Melissa Stroud

Con trai Matthew của chúng tôi đã có một cuộc đấu tranh lâu dài với bệnh thận kể từ khi nó còn trong tử cung. Anh ấy đã được cấy ghép cứu sống lúc một tuổi rưỡi từ một người hiến tặng còn sống tuyệt vời. Bây giờ, thận của anh ấy đã chạy theo hướng của nó và bây giờ chúng tôi có một người hiến tặng tuyệt vời khác dưới hình thức người bạn của chúng tôi, Melissa. Cô ấy ngay lập tức bước về phía trước khi chúng tôi hy vọng có một người hiến tặng sống mới. Chúng tôi chỉ được thông báo rằng bây giờ cô ấy chính thức là người hiến tặng của anh ấy. Chúng tôi rất biết ơn tình yêu và sự sẵn sàng của cô ấy để giúp cứu con trai chúng tôi.

bằng cách

George McBroom, Chủ sở hữu, G.O.A.T Balm, LLC