Đánh dấu Anthony Gentile

Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của Mark. Chúng tôi biết anh ấy và chăm sóc anh ấy.
Tình yêu và sự bình yên cho gia đình anh ấy

bằng cách

Judy Rosenbaum và Matt Jones