Madeline Leff

"Chúc mừng những người ở đây hôm nay
Bánh mì nướng cho những người mà chúng tôi đã mất trên đường đi
Vì đồ uống mang lại tất cả những kỷ niệm
Và những kỷ niệm mang lại, những kỷ niệm mang lại cho bạn
Có một thời gian mà tôi nhớ, khi tôi không biết không đau
Khi tôi tin vào mãi mãi, và mọi thứ sẽ vẫn như cũ
Bây giờ trái tim tôi cảm thấy như tháng mười hai khi ai đó nói tên của bạn
Vì tôi không thể liên lạc để gọi cho bạn, nhưng tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gọi, yeah.

bằng cách

Neil Leff