Lou Lachter

Người khổng lồ nhỏ nhất của một người đàn ông.

bằng cách

Louis Dachis