Loretta Buten

Nhiều năm trước (1993) thận của mẹ tôi đã thất bại vào những năm 70, khi tôi tự bước vào nhóm tuổi đó(73), tôi nghĩ về bà và những người khác trên thế giới này cần một quả thận, BẠN chỉ cần một quả thận để sống. Nhiều người nên bớt ích kỷ hơn và giúp đỡ những người khác gặp khó khăn bằng cách quyên góp. Đó là một nguyên nhân TUYỆT VỜI.

bằng cách

Lou Frankel