Lilly Smartelli

Từ người hiến thận còn sống, đến người lập kế hoạch đám cưới cho chó và tác giả, Lilly là nguồn cảm hứng về cách sống hết mình và cách trả lại khi bạn đi. Xin chúc mừng, Lilly, và chúc bạn và Bernie tận hưởng tình yêu mãi mãi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn!

bằng cách

Lisa Tây Ban Nha