Laurie Fitzgerald

Nhờ sự hào phóng của Laurie, giờ đây tôi đang sống và khỏe mạnh. Cô ấy đã cho tôi một cuộc sống mới và khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi sẽ luôn biết ơn cô ấy và gia đình cô ấy, những người cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả họ.

bằng cách

Jose D. Rodriguez