Kevin Riga Jr.

Để tưởng nhớ em trai tôi vào Ngày hiến tặng quốc gia và Ngày lễ tình nhân hạnh phúc cho em trai tôi, người đã trao trái tim của mình, và hơn thế nữa, để cứu sống. Có thể ký ức của bạn sống mãi thông qua những người bạn đã cho và thông qua gia đình của bạn, những người nhớ bạn mỗi ngày! Tôi yêu bạn bubba.

bằng cách

Nicole Pez