Kenneth Viertel

Hãy chúc phúc cho Ken vì đã nghĩ đến người khác và hiến tặng đôi mắt và mô của bạn sau khi bạn qua đời. Ai đó đã nhận được một món quà từ bạn !! Chúng tôi yêu và nhớ bạn rất nhiều!
Yêu
Stephanie và Mike

bằng cách

Stephanie và Mike Hausladen