Kenneth Viertel

Đã hơn một năm kể từ khi bạn vượt qua. Tôi yêu bạn và nhớ bạn!
Em gái của bạn,
Stephanie

bằng cách

stephanie Hausladen