Justin Smith

Di sản của tình yêu dành cho những người khác mà Justin để lại sẽ sống mãi trong tất cả những gì biết anh và những người nhận được món quà sự sống của anh. Yêu không nói nên lời, Bỏ lỡ không thể đo lường.

bằng cách

Suzy Smith