Judith Ann Peppe

Gửi đến em gái tôi, người hào phóng và cho đi nhất. Tôi nhớ bạn nhưng biết bạn đang ở một nơi tốt hơn. Cho đến khi 'chúng ta gặp lại nhau... Yêu luôn, Joanne

bằng cách

Joanne Gumpert