John R. Gỗ

Tôi rất đau lòng vì sự mất mát của bạn và hy vọng rằng vợ và gia đình của John có thể tìm thấy sự bình yên trong thời gian thử thách này. Chúng tôi là đồng nghiệp và muốn bạn biết rằng tôi và nhiều người khác sẽ nhớ anh ấy, và công việc sẽ không giống như vậy nếu không có anh ấy. Xin chia buồn với bạn và những người thân yêu của bạn trong thời gian đau buồn này.

bằng cách

Pamela F. Dempsey