John Geister

Tưởng nhớ John Geister và món quà của cuộc sống mà ông đã cung cấp thông qua hiến tặng nội tạng. Chúc gia đình anh được an ủi khi biết rằng người cha và người ông chu đáo của họ sẽ giúp đỡ những người đang chờ đợi hy vọng.

bằng cách

Dain và Holly Pinger