John Abely

Chúng tôi rất xúc động trước lời tri ân của Billy Abely dành cho anh trai Johnnie. Chúng tôi cũng rất thích nói chuyện với bạn bè của Johnny. Anh ấy là một linh hồn tuyệt vời và sẽ rất nhớ tất cả những ai biết anh ấy.

bằng cách

Ted và Terry Curtin