Joey Hessley

Trong ký ức yêu thương của một người đàn ông, một người cha đã bị lấy khỏi thế giới này quá sớm. Món quà sự sống mà Ngài ban cho người khác là vị tha và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Luôn luôn trả nó về phía trước.

bằng cách

Brittany Moenich