Jeffrey Tolin

Để tưởng nhớ Jeffrey Tolin, cầu mong sức mạnh, lòng can đảm và ý chí tiếp tục chiến đấu của anh ấy truyền cảm hứng cho những người khác và ban phước cho họ với sức khỏe và hạnh phúc. Và một lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ đã cho chúng tôi nhiều thời gian hơn với người thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy những từ mô tả món quà thân yêu của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình chúng tôi.

bằng cách

Katrina Novak