Jeff Handwerk

Con đường của chúng tôi không bao giờ vượt qua nhưng cuộc sống của chúng tôi sẽ luôn được kết nối. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhưng tôi nghe thấy bạn mỗi ngày, đập trong ngực tôi. Mãi mãi mắc nợ món quà quý giá nhất, món quà của cuộc sống.

bằng cách

Tina Medina