Janice Crago

Giáng sinh này tôi đã quyết định đóng góp cho Donate Life để vinh danh bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của bạn trong vài năm qua. Tôi không thể diễn tả bằng lời sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Giáng sinh vui vẻ, Trevor

bằng cách

Trevor Lawler