Janet Gibson

Janet là người nhận nội tạng hai lần. Cô yêu cuộc sống và luôn biết ơn thận và trái tim của mình. Cô ấy không bao giờ coi những khoản đóng góp này là điều hiển nhiên. Cô ấy luôn là một người lạc quan và có một nụ cười để chia sẻ. Cô đã giúp đỡ người khác thông qua các Mục vụ Stephen Giám lý, luôn nghĩ đến người khác. Tôi yêu cô ấy như một người em gái và mãi mãi nhớ cô ấy.

bằng cách

Pamela Putnam