James Swinnich

Nhờ một món quà của một trái tim, chồng tôi đã bị giật khỏi hàm của cái chết và sống thêm gần 14 năm sau khi cấy ghép. Con trai chúng tôi là học sinh lớp một khi Jim được cấy ghép, và là sinh viên năm cuối đại học khi Jim qua đời. Món quà cho gia đình chúng tôi đơn giản là vô giá!

bằng cách

Janet Swinnich