Người hiến tim: Ẩn danh

Life Editing &; Writing hỗ trợ Donate Life America để vinh danh người hiến tim của vợ / chồng tôi, không rõ tên. Người hiến tạng đăng ký ẩn danh này đã tặng món quà của sự sống, điều mà chúng tôi mãi mãi biết ơn.

bằng cách

Life Editing &; Viết LLC