Harvey Brooks

Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ghép tạng!!! Bạn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều người, một chiến binh, một chiến binh và là người mạnh nhất mà tôi biết!!! Hãy tiếp tục làm những điều lớn lao, bầu trời là giới hạn của bạn !! Yêu em!

bằng cách

Aaron Webber