Eli Bussotti

Eli-You ngọt ngào của tôi tiếp tục chiếu sáng ánh sáng như vậy cho thế giới này. Mẹ rất tự hào khi được làm mẹ của con. Anh yêu em mãi mãi, vượt xa mặt trăng và các vì sao.

bằng cách

Niềm vui Krumenacker