Edward E. Buffington, Jr.

Một người con, người chồng, người cha và người ông thực sự quan tâm và yêu thương. Tất cả những ai biết anh ấy đều yêu thích khiếu hài hước và tận tâm với gia đình và bạn bè của anh ấy.

bằng cách

Bob, Sharon và Adam Gum