Drew Hazlett

Hôm nay là ca ghép tim thứ 6 cho con trai chúng tôi, Drew. Chúng tôi mãi mãi biết ơn người hiến tặng và những người thân yêu của người hiến tạng vì đã đưa ra quyết định vị tha để trở thành người hiến tạng. Chúng tôi thực sự được ban phước!
Để tìm hiểu thêm về cuộc hành trình của con trai chúng tôi hoặc nền tảng chúng tôi đã thực hiện để giúp đỡ những người khác, hãy ghé thăm www.healingdrewsheartfoundation.org
Đăng ký trở thành nhà tài trợ ngay hôm nay ❤️

bằng cách

Bố mẹ