Tiến sĩ Pedro Quiroga

Tiến sĩ Pedro Quiroga: Một người nhận cấy ghép và một bác sĩ phẫu thuật rất đặc biệt, người đàn ông của gia đình, bạn bè và Bố già. Ai bằng ví dụ, cho thấy làm thế nào để giúp đỡ và tin tưởng vào người khác. Anh ấy rất nhớ.

bằng cách

Lelo Diaz