Debra Conant

Để tưởng nhớ người bạn lâu năm của tôi, Debra. Cô ấy là một người yêu thương và chu đáo mà tôi đã trở thành bạn bè ở tuổi thiếu niên của chúng tôi ở West Hartford, CT. Khi tất cả chúng tôi tiếp tục học đại học và kết hôn, chúng tôi thỉnh thoảng mất liên lạc. Tôi đã đến thăm cô ấy trong tất cả các chuyến đi trở lại và chúng tôi đã có những buổi tối bắt kịp tuyệt vời và ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật của cô ấy. Cô ấy sẽ được nhớ đến vì cô ấy là một người rất độc đáo mà không ai có thể thay thế. Chúa phù hộ cho gia đình và bạn bè đau buồn của cô ấy.

bằng cách

Linda (Williams) Allender