David James Buckenberger

Cầu mong ký ức can đảm và tinh thần yêu thương của bạn mãi mãi hiện diện trong cuộc sống của những người bạn chạm vào.

bằng cách

Forough Ghahramani và Peter Thomas