David Hare

Không ích kỷ, người vợ yêu thương Brigette của bạn đã quyết định trao sự sống cho người khác trong một tình huống đau đớn nhất. Cô ấy biết đây sẽ là một cái gì đó để mở rộng sự giúp đỡ và cho đi người mà bạn luôn là Dave. Chúng tôi sẽ nhớ bạn nhưng thông qua món quà này, bạn sẽ sống tiếp. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm và tất cả những gì bạn sẽ tiếp tục làm. Với sự tôn trọng và chân thành tuyệt vời, Gwen

bằng cách

Gwendolyn Cholewski