Daniel Charland

Cầu mong Dan yên tâm khi biết được tình yêu của nhiều người, và món quà của cuộc sống kéo dài của mình thông qua hiến tạng. Cầu mong bình an cho anh ấy và gia đình anh ấy.

bằng cách

Kim Law &; Gia đình