Cody Allen Baer

Trong ký ức yêu thương của cháu trai và con đỡ đầu của chúng tôi, người đã giúp rất nhiều người với những món quà của mình là nội tạng và mô. Chúng tôi yêu và nhớ anh ấy rất nhiều.

bằng cách

Deb và Ramon Martinez